Uslovi i prava korištenja

Dobrodošli na TabletZaSvakog.com. Ukoliko posjećujete ili kupujete na www.tabletzasvakog.com, prihvatate ove uslove. Molimo, pažljivo ih pročitajte.

 Mišljenja i komentari

Posjetioci mogu ostavljati mišljenja, komentare, fotografije i ostali sadržaj; slati e-čestitke i ostale komunikacije; slati sugestije, ideje, komentare, pitanja ili druge informacije, sve dok njihov sadržaj nije nezakonit, opscen, prijeteći, klevetnički, nasrtljivi na privatnost, krši prava intelektualnog vlasništva, ili na drugi način štetan za treće osobe ili neugodan i ne sastoji se od ili sadrže viruse, političke kampanje, komercijalno dosađivanje, lančana pisma, masovne pošte, ni bilo kakav oblik "spama". Ne smijete koristiti lažnu e-mail adresu, predstavljati kao druga osoba ili entitet, ili na drugi način dovesti u zabludu glede podrijetla kartice ili drugog sadržaja. TabletZaSvakog.com zadržava pravo (ali ne i obvezu) ukloniti ili izmijeniti takav sadržaj, ali ne redovito pregledavamo objavljene sadržaje. Ukoliko postavite sadržaj ili dostavite materijal, te ukoliko mi ne ukažemo drugačije, dajete TabletZaSvakog.com neekskluzivno, oslobođeno naknade, trajno, neopozivo, i potpuno pravo da pod-licencira, koristiti, reproducira, mijenja, prilagođava, objavljuje, prevoi, stvara izvedene radova, te prikazuje takav sadržaj u cijelom svijetu u bilo kojem mediju.

Dajete TabletZaSvakog.com i podlicenci pravo da koriste ime koje ste poslali u vezi s takvim sadržajem, ako to žele. Vi izjavljujete i jamčite da posjedujete ili na drugi način kontrolirate sva prava na sadržaj koji ste poslali; da je sadržaj tačan; da korištenje sadržaja koji ste dostavili ne krši ovo pravilo, te da neće izazvati ozljedu bilo koje osobe ili subjekta; . TabletZaSvakog.com ima pravo ali ne i obvezu nadzirati i urediti ili ukloniti bilo koju aktivnost ili sadržaj. TabletZaSvakog.com ne preuzima odgovornost za bilo koji sadržaj objavljene od strane Vas ili bilo koje treće strane.

Autorska prava i patenti

Svi sadržaji na ovim stranicama, kao što su tekst, grafike, logotipi, ikone, slike i audio isječci, digitalna preuzimanja kompilacije podataka i softvera, je vlasništvo TabletZaSvakog.com ili njegovih dobavljača sadržaja i zaštićeni međunarodnim zakonima o autorskim pravima .Uporaba bilo TabletZaSvakog.com žiga ili servisne oznake, bez naše izričite pisane suglasnosti strogo je zabranjeno.

Prihvat narudžbe

Imajte na umu da mogu postojati određene narudžbe koje nismo u stanju prihvatiti i moramo ih otkazati. TabletZaSvakog.com zadržava pravo po vlastitom nahođenju otkazati bilo koju narudžbu iz bilo kojeg razloga. Neke od situacija koje mogu dovesti do otkazivanja Vaše narudžbe uključuju, ali se ne ograničavaju, su ograničenja u količinama dostupnim za kupnju, netočnosti ili pogreške u proizvodu ili cijeni, ili problemi identificirani od strane našeg odjela za kartično poslovanje i otkrivanjeprevara. Mi također može zahtijevati dodatne provjere ili informacije prije prihvaćanja bilo koje narudžbe. Mi ćemo vam se javiti ako je cijela ili bilo koji dio vaše narudžbe otkazano ili ako su nam potrebne dodatne informacije kako bi prihvatili Vašu narudžbu.

Primjenjivo pravo

Posjetom TabletZaSvakog.com slažete se da su zakoni Bosne i Hercegovine, bez obzira na načela sukoba zakona oni zakoni koji se primjenjuju kod ovih Uslova i prava korištenja i bilo kakvog spora bilo kakve vrste, koji bi moglao nastati između Vas i TabletZaSvakog.

Arbitraža

Svaki spor koji se odnosi na bilo koji način Vaše posjete TabletZaSvakog.com ili proizvode ili usluge koje prodaje ili distribuira TabletZaSvakog.com ili putem TabletZaSvakog.com podnosi se Kantonalnom Sudu u Sarajevu za arbitražu koja će se provoditi u skladu s zakonima BiH, a gdje važe arbitražna pravila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za arbitražu.Broj arbitraža će biti jedan; mjesto arbitraže Sarajevo, BiH, jezik koji se koristi u arbitražnom postupku bit će jedan od tri službena jezika u BiH. Arbitražna odluka je konačna i obvezujuća za vas i TabletZaSvakog.